Foto


Sportovně-anglický příměstský tábor

Krajská knihovna v Pardubicích pořádala ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2017 sportovně-anglický příměstský tábor s rodilým mluvčím. Byly to dny naplněné hrami, písničkami, zábavnými zvukovými videi, četbou knížek v angličtině, ... Ale nechyběl ani pohyb! V první části dne si děti rozšiřovaly slovní zásobu angličtiny, seznamovaly se s kulturou i sporty anglicky mluvících zemí. Druhá část dne se odehrávala na hřištích. Tady si malí účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli nejrůznější sporty typické pro zmíněné země. Na pořadu dne tak byla hra například rugby, irského nebo amerického fotbalu. A ve čtvrtek 31. 8. pak na děti čekala vzácná návštěva a ikona pardubického sportu v jedné osobě – kouč BK JIP Pardubice Levell Sanders!
Děkujeme za spolupráci BK JIP Pardubice a skvělým lektorům, kterými byli Roy Mitchell a Olga Mitchell.