Foto


Vyhlášení výsledků soutěže Pardubické střípky 2017

Ve čtvrtek 23. listopadu se v Kašparově sále v Pardubicích uskutečnilo slavnostní setkání mladých literátů a výtvarníků, kteří uspěli v 9. ročníku literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky. Soutěž určenou žákům základních a studentům středních škol vyhlásila Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů. Letošním tématem bylo VELKÉ PŘEKVAPENÍ. Všem zúčastněným děkujeme za zaslané příspěvky a oceněným gratulujeme!

Výstava oceněných výtvarných prací bude od února 2018 k vidění v prostorách Krajské knihovny v Pardubicích. Vítězné literární příspěvky budou průběžně uveřejněny v bulletinu Kruh, který vydává SVčS.