Foto


Hezky česky: Jiří Wolker

První poprázdninové setkání v rámci oblíbeného literárního cyklu bylo věnováno Jiřímu Wolkerovi, který letos slaví 120 let od narození (29. 3. 2020) a zároveň 95 let od úmrtí (3. 1. 2019).

Doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc. zasvěceně hovořila o tomto autorovi, který patřil k básnické generaci nastupující po 1. světové válce a originálně přispěl k proměně jazyka a stylu moderní české literatury. Jeho osobnost a dílo stále vyvolávají i po stu letech diskuze.