Foto


Hezky česky – O komplimentech v češtině

Mgr. Klára Dvořáková z Ústavu pro jazyk český nám vyprávěla o skládání komplimentů.