Foto


Hezky česky – Z(a)tracený Blatný

V letošním roce si připomínáme sté výročí narození básníka Ivana Blatného, který literaturu nejen tvořil, ale svým uměleckým posláním doslova žil. Přednáška Mgr. et MgA. Evy Hadravové přiblížila jeho pozoruhodný životní příběh společně s ukázkami autorových veršů.