Foto


Krajská přehlídka recitátorů – Dětská scéna 2019 (III. a IV. kategorie)

Ve dnech 8. a  9. 4. pokračovala v sále Jana Kašpara další dvě kola přehlídky mladých recitátorů – Dětská scéna. V pondělí 8. 4. se po úvodní hlasové rozcvičce představilo 14 recitátorů z 6. a 7. tříd základních škol. Následující den 9. 4. pokračovala poslední IV. soutěžní kategorie, v níž vystoupilo 13 žáků z 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Oba soutěžní dny zpestřilo vystoupení recitujících předskokanek a hudební vstup mladého akordeonisty ze ZUŠ Lonkova v Polabinách.  

Výkony odvážných recitátorů hodnotila opět tříčlenná odborná porota v čele se zkušenou metodičkou uměleckého přednesu Emílií Zámečníkovou. Po skončení přehlídky proběhl rozborový seminář. Každý recitátor měl možnost konzultovat své vystoupení s porotou a nasbírat tak cenné postřehy k uměleckému přednesu do budoucna.

Děkujeme všem recitátorům za pečlivou přípravu, skvělé výkony i odvahu vystoupit před publikem. Děkujeme porotě za objektivní hodnocení a podnětné připomínky k jednotlivým přednesům. A poděkování patří také (ne)pedagogickému doprovodu za podporu mladých umělců. 

Výsledkoou listinu ze všech kategorií najdete zde.