Foto


Kurz pro sbormistry 1: Zpěv je radost

Po roční pauze získala Krajská knihovna v Pardubicích na léta 2019 – 2021 opět akreditaci MŠMT pro organizování kurzů pro sbormistry. V únoru byl tedy zahájen tříletý vzdělávací program určený především učitelům hudební výchovy na ZŠ, SŠ a učitelům hudby na ZUŠ se zaměřením na práci s pěveckým sborem dětí i dospělých. Odborným garantem celého tříletého cyklu je MgA.a Mgr. Marek Valášek, Ph. D., sbormistr Státní opery Praha, Pražské konzervatoře a vedoucí oddělení sbormistrovství na PedF UK Praha.

Lektorkou zahajovacího semináře byla Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník v Karviné. Ve svém semináři nazvaném Zpěv je radost se věnovala několika tematickým okruhům, jako je práce s dětským hlasem, dramaturgie, průběh zkoušek nebo budování sebevědomí sboru. Seminář byl zpestřený několika výstupy dívčího komorního souboru.

Přehled všech lekcí na rok 2019 najdete zde.
Zájemci o zbývající místa se mohou přihlásit na e-mailové adrese d.machu@knihovna.pardubice.cz.