Foto


Kurz pro sbormistry 2: Jak se rodí muzikál

Druhý seminář letošního kurzu pro sbormistry akreditovaného MŠMT, který se konal v sobotu 30. března, byl věnován přípravě dětského muzikálu. Zkušená lektroka Dana Pražáková přiblížila účastníkům kurzu proces nastudování nového muzikálu od práce se scénářem přes herecké ztvárnění rolí, jevištní pohyb a volbu kostýmů až po výrobu kulis. Druhou část celodenního semináře tvořila praktická dílna s nácvikem muzikálu O dvanácti měsíčkách Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 

Těšíme se na pokračování kurzů na podzim 2019. Přehled podzimních lekcí najdete zde.
Zájemci o zbývající místa se mohou přihlásit na e-mailové adrese d.machu@knihovna.pardubice.cz.