Foto


Kurz pro sbormistry 3: Sborová literatura a dramaturgie

Třetí seminář letošního kurzu pro sbormistry akreditovaného MŠMT, který se konal v sobotu 21. září, byl zameřený na téma sborové literatury a dramaturgie pro dětské sbory. Lektorem byl PhDr. Jan Pirner, sbormistr sboru Radost Praha, kulturně výchovný pracovník NIPOS Artama, člen Pražského komorního sboru, pracovník kabinetu hudební historie při Etnologickém ústavu AV.

Nejprve seznámil účastníky kuru s tvorbou vhodné dramaturgie pro dětské pěvecké sbory z hlediska jejich věkového složení a vyspělosti sboru, místa konání vystoupení (koncertní síň, studio, plenér) či typu vystoupení (běžný školní koncert, soutěžní vystoupení, výchovný koncert, natáčení CD). Ve svém semináři dále upozornil na nejčastější dramaturgické omyly a ukázal přehled nejvýznamnějších zdrojů sborové literatury (Knihovna NIPOS, NKP, MKP, krajské knihovny, internetové zdroje ad.).

Přehled podzimních lekcí najdete zde.
Zájemci o zbývající místa se mohou přihlásit na e-mailové adrese d.machu@knihovna.pardubice.cz.