Foto


Kurz pro sbormistry 5: Metodika práce s hlasem

Akreditovaný kurz pro sbormistry 2019 byl zakončen v sobotu 23. listopadu lekcí přední hlasové pedagožky PaedDr. Aleny Tiché, Ph. D. Lektorka České společnosti pro hudební výchovu a dlouholetá pedagožka katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze vedla praktickou dílnu zaměřenou především na práci s hlasem jako cestu k sebepoznání, komunikaci, hlasovému a duševnímu zdraví. Účastníkům semináře například ukázala, jak vnímat tělesné pocity a psychické prožitky spojené s volným výdechem, fonací a rezonováním svého hlasu. Předala praktické tipy, jak odblokovat nežádoucí svalové napětí a jak dbát na správné fyziologické držení těla.