Foto


Studánky: Nejdeš mi z hlavy jako verš...

Závěrečné setkání oblíbeného literárního cyklu Studánky se neslo v duchu české poezie. V klubovně Seniorcentra přednesl herec Josef Vrána výběr z milostné poezie Jana Skácela, Václava Hraběte, Karla Tomana a Miroslava Floriana. Krása básnických textů byla podtržena lyrickou i vášnivou hudbou v podání violistky Dany Landové a violoncellistky Dity Holé, které společně vystupují jako DUO ALTO, a zároveň působí ve Filharmonii Hradec Králové.