Foto


Týden vědy a techniky AV ČR: Materiálové analýzy předmětů kulturního dědictví

Pplk. RNDr. Marek Kotrlý z Kriminalistického ústavu Policie České republiky nás seznámil s materiálovými analýzami uměleckých předmětů na příkladech známých případů padělaných obrazů či šperků.