Foto


Hezky česky – Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury

V další části cyklu Hezky česky promluvil Mgr. Pavel Mertelík o legionářské literatuře. Ve své poutavé přednášce se zamyslel například na těmito otázkami: Jaké měla v době vzniku tato literatura funkce? Může nám její četba něco podstatného přinést i v dnešní době? Nejde jen o romány psané bez umu nebo snad „lživé legendy masarykovsko-benešovské kliky zaprodané kapitalistickým imperialistům“? A jak vlastně legionáři zobrazují sami sebe?