Foto


Hezky česky – Skupina XXVI: Básníci přírodní spirituality

Studentka Univerzity Pardubice Aneta Krejčík Plšková nás seznámila s opomíjeným tématem našich literárních dějin – básníky Skupiny XXVI.