Foto


Kameny zmizelých

Návštěva v rámci projektu "Kameny zmizelých"

Dne 1. září jsme byli poctěni vzácnou návštěvou. V rámci projektu německého umělce Guntera Demninga s názvem „Kameny zmizelých" („Stolpersteine") zavítal do Pardubic pan Martin Pěkný s příbuznými u příležitosti instalace kamenů věnovaných jejich předkům - manželům Rudolfovi a Růženě Weinerovým. Rodina Weinerových byla posledními soukromými vlastníky domu čp. 79 -  U zlatého beránka na Pernštýnském náměstí. Kromě soukromé části zde byly obchody a ubytování pro herce zdejšího divadla.

Tento dům je od roku 2005 součástí naší knihovny a rodina Pěkných projevila zájem prohlédnout si jej uvnitř. Paní ředitelka provedla přítomné od sklepa až téměř na půdu a vyprávěla o průběhu rekonstrukce. Pan Pěkný sdílel vzpomínky na své předky. Všichni společně zažili při prohlídce krásné pocity a shodli se na tom, jak důležité jsou tyto momenty.