Foto


Ocenili jsme čtenáře roku

S radostí jsme se i v tomto roce zapojili do celostátní kampaně na podporu čtenářství Březen – měsíc čtenářů, v které oceňují knihovny napříč republikou své nejlepší uživatele. V souvislosti s velkým jubileem Jana Amose Komenského se v letošním roce kandidát na Čtenáře roku hledal mezi učitelkami a učiteli se „zajímavým čtenářským příběhem“.

Ocenění za přítomnosti celé třídy převzala paní učitelka Mgr. Jaroslava Kmínková ze ZŠ Pardubice – Polabiny, Družstevní 305. Paní učitelka je nejenom sama aktivní čtenářkou, ale zároveň se dlouhodobě zapojuje do programů, které knihovna připravuje pro školy.  „Jsme rádi, že ji oslovily aktivity, které nabízí knihovna svým malým dětským čtenářům. Od prvního setkání, kdy se svou třídou navštívila besedu s odborníky „S krtkem do kosmu“ a postupně získávala důvěru ve smysluplnost a kvalitu těchto akcí, uplynulo již 8 let, “ zdůvodňuje výběr vedoucí dětského oddělení Jitka Kyclová. Od té doby vzájemná spolupráce trvá. Žáci se například zapojili do čtenářské hry Lovci perel. Paní učitelka se nebála těžkostí ani práce navíc a po dvouleté zkušenosti s hrou konstatovala, že došlo k výraznému zlepšení dětí ve výuce ve všech předmětech. „Díky hře měly děti k dispozici spoustu knih, mohly se ponořit do hlubiny příběhů, vylovit správné odpovědi, nakreslit obrázek nebo se zamyslet nad tím, jak se děj dotýká jejich světů. Co víc si přát? Každý z nás je zvídavý, ale čtení není jednoduchá dovednost. Vyžaduje soustředění a určité schopnosti, které má každý v jiné míře. Je ale možné se zlepšovat. Když nás něco baví,  překonáváme překážky snadněji. Zvláště pro ty, kteří se číst teprve učí, je motivace a výběr knihy důležitý, “ dodává paní učitelka Jaroslava Kmínková. Ocenění paní učitelku velmi potěšilo. Během slavnostního vyhlášení poděkovala dětem a knihovnicím Krajské knihovny v Pardubicích. Zodpověděla dotazy paní ředitelky Radomíry Kodetové, například co ráda učí a co všechno se změnilo v průběhu její profesní kariéry. Odpovídala také na všetečné dotazy přítomných dětí.

Čtenář roku je vyhlašován od roku 2011, pokaždé v jiné kategorii. V letošním roce je cílem kampaně vyjádřit úctu k práci pedagogů. Spojení čtenáře roku s učitelkami a učiteli je také vnímáno jako jeden ze způsobů, jak připomenout významné výročí Jana Amose Komenského, a navázat na jeho odkaz. Hledání začíná v regionech, pokračuje v krajích a bude zakončeno 7. dubna 2020 v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera vyhlášením republikového vítěze.