Foto


Setkání s osobností: Nad knihou dobrodružství pana Wellingtona

Nový pořad Setkání s osobností jsme zahájili besedou se spisovatelkou a ilustrátorkou Hanou Bergmanovou Klímovou a válečným veteránem RAF Tomášem Lomem. 
Seznámili se díky první knize Hany Bergmanové Klímové Dobrodružstvi pana Wellingtona a od té doby se z nich stala nerozlučná dvojice. Společně se účastní besed, ve kterých s laskavým humorem vyprávějí o vážných tématech. V příjemné atmosféře se povídalo nejenom o životě a nelehkém dětství Tomáše Loma. Paní spisovatelka přečetla kapitolu ze své knihy a pan Lom zarecitoval část ze Shakespearova Macbetha v originále. Ozvláštněním byly vystavené modely tehdejších letadel, které si mohli přítomní prohlédnout a něco zajímavého se o nich dozvědět.