Foto


Výstava Čti s Beksou


Během letních prázdnin od 8. 7. - 1. 9. 2020 byla ve vestibulu a na schodišti knihovny instalována výstava žáků základních škol, které se zapojily do společného projektu dětského oddělení s pardubickým basketbalovým klubem. Jejich práce vznikly jako plakáty ke knížkám, které děti v rámci projektu četly. 

Čtenářský projekt Čti s Beksou má již tříletou tradici. Žáci třetích tříd pardubických ZŠ se v knihovně seznamují s knížkami vhodnými pro jejich četbu. Číst je zábava, kterou je možné trénovat a zlepšovat se v ní zrovna tak jako ve sportu. Projekt již absolvovalo kolem 40 tříd pardubických škol a dvě třídy ze Sezemic. Patrony projektu jsou basketbalisté Radek Nečas, Kamil Švrdlík a Ondřej Kohout. Celý projekt koordinuje René Peška, PR manažer pardubického basketbalového klubu, a Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích.

První setkání dětí a hráčů se koná vždy v knihovně, kde se zamýšlíme nad tím, k čemu nám čtení slouží, a pátráme, jak nejlépe nalézt správnou knihu ke čtení. V závěru vybereme šest titulů, z nichž hráči čtou ukázky. Děti si odhlasují, kterou knihu si odnesou do třídy ke společnému čtení. Následně děti vytvoří plakát s tím, co je v knize zaujalo. Poté knihovnice a hráči navštíví školu, diskutují o knize s dětmi a předají jim odměnu - záložku s logem akce a vstupenky na zápas Beksy.