Foto


30. výročí hudebního oddělení knihovny


V pátek 17. září jsme si připomněli 30. výročí od otevření samostatného hudebního oddělení naší knihovny. Nahlédli jsme do jeho historie se zajímavými hosty, kterými byly nejen současné a bývalé knihovnice, ale také další spolupracovníci knihovny. V úvodu jsme si vyslechli zdravici, kterou nám zaslala Zuzana Petrášková, vedoucí hudebního oddělení Národní knihovny ČR a zároveň dlouholetá předsedkyně České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven). Dalším hostem byla naše kolegyně z Městské knihovny v Praze Blanka Ellederová, která promluvila o významu hudebních knihoven, činnosti IAMLu a aktuálních tématech, která hudební knihovny na mezinárodní úrovni řeší. Ředitelka knihovny Radomíra Kodetová představila vystavené Ex libris, které k této příležitosti vytvořila v několika variantách grafička z PR oddělení knihovny Lenka Novotná.    

Kromě nahlédnutí do historie našeho hudebího oddělení byla představena i šíře jeho rozmanitých aktivit z poslední doby včetně jeho přestěhování do nového detašovaného pracoviště na Příhrádku. Vyprávění hostů bylo zpestřeno živou hudbou. Spolu s dixielandovou kapelou Zelená sedma vystoupila jako zpěvačka Zuzana Grohová, dlouholetá pracovnice naší knihovny.