Foto


Hezky česky - Jan Skácel: život, dílo, doba

Ve čtvrtek 13. října jsme byli poctěni návštěvou profesora Jiřího Trávníčka. Tématem přednášky v rámci cyklu Hezky česky byl život a dílo básníka Jana Skácela, od jehož narození uplynulo letos v únoru 100 let. Byly hledány odpovědi na otázky: Čím byl a je Jan Skácel v české literatuře? Jak souvisí jeho dílo s dobou, v níž žil? Je to skutečně jen básník věčných témat a sladkobolný idylik?

Návštěvníci si odnášeli s sebou domů vedle krásných dojmů také zajímavé poznatky.