Foto


Střepy

Havířovská skupina Střepy, která nehrála na Příhrádu poprvé.