Pro knihovny


Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové

On-line katalog: https://katalog.mkmt.cz/


Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
2025
Město Moravská Třebová, příspěvková organizace
Zámecké nám. 185/1
571 01  Moravská Třebová
Svitavsko
+420 461 316 971
+420 737 021 003
+420 736 503 376
+420 736 503 375
9970
Profesionální
Mgr. Lenka Greplová
42369 / 1794
1645 / 49650
Ano

pondělí-čtvrtek: 8:30 - 17:00 hod., pátek: zavřeno, sobota: 8:30-11:30 hod.

Ano
MK Boršov
Místní lidová knihovna v Boršově

Půjčovní doba:  čtvrtek: 11:00 - 16:00 hod.