Pro knihovny


Místní knihovna v Korouhvi

Místní knihovna v Korouhvi
482
Obec Korouhev, organizační složka obce
Korouhev 26
569 93  Korouhev
Svitavsko
461728128
806
Neprofesionální
Naděžda Novotná
4172 / 7
63 / 423
Ano

středa 16.00-18.00 hodin

Ne