Pro knihovny


Místní knihovna v Korouhvi

Místní knihovna v Korouhvi
482
Obec Korouhev, organizační složka obce
Korouhev 26
569 93  Korouhev
Svitavsko
461728128
816
Neprofesionální
Naděžda Novotná
3932 / 7
62 / 349
Ano

středa 16.00-18.00 hodin

Ne