Pro knihovny


Místní knihovna v Rohozné

On-line katalog: http://86.61.179.26/katalog/


Místní knihovna v Rohozné
475
Obec Rohozná, organizační složka obce
Rohozná 264
569 72  Rohozná
Svitavsko
+420 461 595 176
620
Neprofesionální
Dana Hromádková
4002 / 17
46 / 378
Ano

pondělí, pátek v 15.30 - 17.30 hodin

Ne