Pro knihovny


Obecní knihovna Srch

On-line katalog: http://katalog.kkpce.cz/katalog/srch/baze.htm


Obecní knihovna Srch
2965
Obec Srch, organizační složka obce
Pohránovská 31
533 52  Srch
Pardubicko
466532455
1588
Neprofesionální
Renata Šafářová, Jar. Baierová
9457 / 186
175 / 1839
Ano

ČT 7-8;12-14;16-19

Ano