Pro knihovny


Aktuální opatření platná od 22. 10. 2020

Aktuální opatření platná od 22. 10. 2020

Podle rozhodnutí vlády z 21. 10. 2020 měly být knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

 

Z "Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb"

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf

zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

 

Doporučujeme si také pečlivě přečíst „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

 

V tomto nařízení se mimo jiné uvádí:

  1. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 

  1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
  2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

 

Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.