Pro knihovny


Prezentace z webináře Koncepce knihoven a díla nedostupná na trhu

Prezentace z webináře Koncepce knihoven a díla nedostupná na trhu

29. 10. 2020 pořádala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě on-line webinář Koncepce knihoven a díla nedostupná na trhu. Jelikož byl počet přihlášených účastníků omezen, byly po skončení webináře poskytnuty materiály ze semináře. Videozáznam bude v nejbližší době také zpřístupněn. 

LektorPhDr. Vít Richter

AnotaceZveme vás na online webinář věnovaný nové Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030. PhDr. Vít Richter poradí, jako Koncepci „komunikovat“, ukáže, co je v dokumentu významné pro veřejné knihovny a na která témata se knihovníci mají prioritně zaměřit.
Projekt Díla nedostupná na trhu umožňuje přístup k plným textům dokumentů (knihy, časopisy,
noviny atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. Jedná se o dokumenty, které jsou
chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora), a které nejsou dostupné na
trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Také se dozvíte, co je
nezbytné pro zapojení knihoven do projektu.

Prezentace k tématu koncepce knihoven.

Prezentace týkající se projektu Díla nedostupná na trhu.