Pro knihovny


Provoz knihoven od 8. 6. 2021

Provoz knihoven od 8. 6. 2021

Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinného testování zaměstnanců

 

Provoz knihoven od 8. 6. 2021

 

Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz:

  • Koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých, představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních.
  • Kongresů, vzdělávacích akcích a zkoušek v prezenční formě.
  • Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
  • Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.
  • Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce.

 

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

 

Viz dále příloha VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021/