Pro knihovny


UZAVŘENÍ KNIHOVEN V ČR

UZAVŘENÍ KNIHOVEN V ČR

Podle usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12. 3. 2020 bylo přijato krizové opatření, které začalo platit 13. 3. 2020 od 6:00, v němž byla zakázána přítomnost veřejnosti v knihovnách. Zároveň bylo dne 23. 3. 2020 vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Knihovny zůstávají až do odvolání uzavřené po celé ČR!