Pro knihovny


Age management pro zaměstnance knihoven

Age management pro zaměstnance knihoven

Dne 6. listopadu 2018 od 9:00 hodin proběhne v univerzálním sále Krajské knihovny v Pardubicích seminář s názvem Age management.

Vzdělávací akce je realizovaná v rámci projektu ESF "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému". Jeden z partnerů projektu je SKIP ČR.

Seminář  se bude věnovat způsobu řízení zaměstnanců s ohledem na jejich věk - zohledňující průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlížející k jeho měnícím se zdrojům (jako je např. zdraví, kompetence, hodnoty, postoje, motivace). Anotaci najdete zde.

Lektorka: Mgr. Ilona Štorová


Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.