Pro knihovny


E-knihy v praxi českých knihoven

E-knihy v praxi českých knihoven

V rámci podprogramu VISK 2 je v krajské knihovně připraven kurz E-knihy v praxi českých knihoven. Vzdělávací akce proběhne v počítačové učebně, začátek je vyjímečně od 10 hodin

Lektor: Mgr. Vojtěch VOJTÍŠEK

Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.