Pro knihovny


Statistika

Statistika

     V úterý 28.11.2017 se konala v univerzálním sále Krajské knihovny v Pardubicích vzdělávací akce k problematice statistického vykazování výkonů knihoven. Přednášející, PhDr. Vít Richter z KI NK ČR, připravil  k danému tématu dvě prezentace, které si můžete prohlédnout přímo na našem webu níže. I ti, kteří se tohoto semináře nemohli z různých důvodů účastnit, mají možnost prohlédnout si je a porovnat  zajímavé možnosti sledování výkonů knihoven nejen z hlediska statistického vykazování, ale také benchmarkingu. Knihovny byly v této souvislosti vyzvány, aby se ve větší míře zapojily do tohoto projektu a porovnávaly si své výkony s ostatními knihovnami ve své kategorii. PhDr. Richter použil několikrát i srovnání údajů z našich a německých knihoven. Doufáme, že tato akce poskytla knihovnám některá zpřesnění ukazatelů sledovaných ve výkazech a pomůže jim při vyplňování statistik v následujícím roce. Seminář také přinesl návod knihovnám, jak využít statistická data při vyjednávání se svými zřizovateli. Pro snadnější zobrazení jsou prezentace uvedeny v původním formátu i formátu PDF.

Prezentace 1

Prezentace 2

Prezentace 1 v PDF

Prezentace 2 v PDF