Pro knihovny


Vzdělávací akce pro knihovníky od 12. 10. 2020

Vzdělávací akce pro knihovníky od 12. 10. 2020

Kvůli mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně nákazy koronavirem (covid-19) od 12. 10. 2020, jsme zažádali o rozšíření formy jednotlivých kurzů z VISK2 z prezenční také na distanční (on-line, virtuální) formu. Nyní jsou tedy vzdělávací akce v Krajské knihovně v Pardubicích pozastaveny, čekáme na písemný souhlas MK ČR.

Už nyní se můžete hlásit na připravované kurzy, po schválení MK ČR Vás budem dále informovat.

Chystané kurzy:

  • Využití webových aplikací v informačním vzdělávání
  • Video ve službách knihoven
  • Základy prezentace knihoven na sociálních sítích
  • Aplikace na zvýšení efektivity práce