Pro knihovny


Weby knihoven a on-line nástroje

V rámci podprogramu VISK 2 jsou v krajské knihovně pro knihovníky připraveny na podzim další dvě lekce, které mají za úkol seznámit účastníky s on-line nástroji na internetu a přispět  ke zkvalitnění webových stránek v našich knihovnách. Podrobné informace najdete zde.