Pro knihovny


Celostátní seminář Regionální funkce knihoven Pardubice 2017

Ve dnech 25. - 26. 10. 2017 se v Domě hudby v Pardubicích uskuteční další celostátní seminář Regionální funkce knihoven Pardubice. Na programu se intenzívně pracuje. Knihovny byly vyzvány k hledání témat a námětů pro jednání semináře. O spuštění přihlášek budou knihovny informovány v elektronických konferencích i prostřednictvím svých krajských knihoven.