Pro knihovny


Noc s Andersenem 2015

Noc s Andersenem 2015

Fotografie 1-3  nám poslala jako první pardubická knihovna městského obvodu 3 na Dubině. Další fotografie jsou z Noci s Andersenem v Městské knihovně Svitavy. Noc s Andersenem byla zajímavá také v městských knihovnách ve Skutči, Žamberku, Bystrém a v Horním Jelení.

V Chrudimi měli vzácnou návštěvu. Noc s Andersenem měli opravdu dánskou. Přivítali totiž dánského velvyslance pana Stiga Fugl Lunda, který dětem dokonce přečetl jednu z pohádek H. CH. Andersena v dánštině. Více si přečtěte na webové stránce MěK Chrudim.