Pro knihovny


Knihovna roku 2021

Ve čtvrtek 14. října byla v Zrcadlové síni Klementina vyhlášena cena Knihovna roku 2021. Tuto celostátní cenu uděluje ministr kultury od roku 2003 jako výraz ocenění dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

Pardubický kraj v kategorii "základní knihovna" letos reprezentovala Městská knihovna Třemošnice,  která získala ocenění za "propojení knihovnických a informačních služeb s rozsáhlými kulturními a komunitními aktivitami pro všechny věkové skupiny obce. Zejména s preferencí na podporu společenské odpovědnosti a udržitelnosti."

Hlavní cenu obdržela Obecní knihovna ve Statenicích za zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i politického dění v obci a za přispění k znovuobnovení společné činnosti venkovské komunity.

Všem oceněným knihovnám gratulujeme. 

Na výsledky se můžete podívat zde.