Pro knihovny


Elektronické zdroje vhodné na tvorbu rodokmenu

Elektronické zdroje vhodné na tvorbu rodokmenu

Krajská knihovna v Pardubicích pořádá 5.6.2018 od 9 hodin v počítačové učebně kurz v rámci projektu VISK 2.

Cílem je seznámit knihovníky s volně dostupnými elektronickými zdroji pro tvorbu rodokmenu. Absolventi kurzu budou umět poradit uživateli s postupem při vytváření rodinných genealogií.

Lektor: PhDr. René Novotný

Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.