Pro knihovny


Elektronické zdroje vhodné na tvorbu rodokmenu

Elektronické zdroje vhodné na tvorbu rodokmenu

Pro velký zájem pořádáme znovu kurz Elektronické zdroje vhodné pro tvorbu rodokmenu. Seminář se koná v Krajské knihovně v Pardubicích 23. 4. 2019 od 9 hodin v počítačové učebně. Kurz je pořádán v rámci projektu VISK 2.

Lektor: PhDr. René Novotný

Anotaci k semináři najdete zde.

Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.