Pro knihovny


Katalogizace podle pravidel RDA

Katalogizace podle pravidel RDA

Ve dnech 22. a 29. září 2020 se konají v počítačové učebně Krajské knihovny v Pardubicích od 9 hodin vzdělávací lekce Katalogizace podle pravidel RDA. Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2. 

Lektorky: Mgr. Gabriela CHALUPSKÁ, Mrg. Jitka BUREŠOVÁ

Anotace: Cílem kurzu je připomenout a zopakovat katalogizační pravidla RDA. Seminář se zaměří na základy katalogizace a použití katalogizačních pravidel RDA při katalogizaci především tištěných monografií. Také se dozvíte novinky v oblasti katalogizace. Oba kurzy jsou totožné, nejedná se o navazující vzdělávací akce. Pokud máte nějaké nejasnosti při katalogizaci, popř. problém s konkrétní publikací, můžete předem zaslat podklady na adresu g.chalupska@knihovna-pardubice.cz a na kurzech se jim budeme věnovat.

Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.