Pro knihovny


Myšlenkové mapy - jak je využít co nejlépe

Myšlenkové mapy - jak je využít co nejlépe

Název kurzu: Myšlenkové mapy - jak je využít co nejlépe

Datum: 30. 11. 2021 (náhradní termín za 12. 10. 2021)

Čas: od 9:00

Místo: online v aplikaci Google Meet (přihlašovací údaje vám včas rozešleme)

Lektorka: Mgr. Jitka Štádlerová

Anotace:

Jedná se v současnosti o nejefektivnější pomůcku pro zkvalitnění přemýšlení, zvýšení kreativity, efektivnější komunikaci, lepší time management a přehlednější tvorbu poznámek. Myšlenkové mapy uvedl ve všeobecnou známost Tony Buzan, ale jejich používání najdeme již mnohem dříve u takových myslitelů, jako byl Leonardo da Vinci nebo Michelangelo. Technika myšlenkových map spojuje psaní, kreslení, asociace, strukturu, rytmus, klade informace do prostoru a vytváří vzájemné vazby a tím stimuluje spolupráci obou hemisfér našeho mozku.

Obsah:
  • Jak myslí náš mozek
  • Myšlenkové mapy – princip, techniky, asociace, styl, rozvržení
  • K čemu a proč myšlenkové mapy, praktické využití
  • Cvičení a příklady využívání myšlenkových map

Cílová skupina: Kurz je vhodný především pro knihovníky připravující informační lekce, zvláště se zaměřením na dětského čtenáře. 

Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK2. 
 
Maximální počet účastníků byl naplněn, nyní už se nelze přihlašovat.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Freudlová 
e-mail: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
tel.: 725 988 951