Pro knihovny


Problém umělecké kvality v knižní tvorbě pro děti a mládež

Problém umělecké kvality v knižní tvorbě pro děti a mládež

Název kurzu: Problém umělecké kvality v knižní tvorbě pro děti a mládež

Datum: 29. 3. 2022

Čas: 9:00 - 12:00

Místo: online v aplikaci Zoom (přihlašovací údaje vám včas rozešleme) 

Lektorka: Mgr. Olga Kubeczková, Ph. D.

Anotace: Přednáška se zaměří na problematiku umělecké kvality knižní produkce adresované dětem. Upřesní základní pojmy z oblasti umění, braku a kýče. Pokusí se identifikovat některé znaky nekvality v dětské knize (v její rovině textové, obrazové, paratextové). Poukáže na aktuální trendy v postupech nekvalitní literatury různých žánrových podob. V neposlední řadě přednáška zmíní některé nejednoznačné otázky týkající se vnímání dětského a dospělého čtenáře, jejich vztahu ke knize, komerční strategie vydávání knih ad., které do dané problematiky promlouvají.

Cílová skupina: Všichni zájemci o tuto tématiku.


Účast je zdarma.
 
 
Maximální počet účastníků není omezen.

PŘIHLAŠUJTE SE ZDE

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Freudlová 
e-mail: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
tel.: 725 988 951