Pro knihovny


Seminář ZÍSKEJ

Seminář ZÍSKEJ

Srdečně Vás zveme na seminář, který Vás prakticky seznámí s novým systémem dodávání dokumentů meziknihovních služeb ZÍSKEJ. Seminář je určen všem, kteří vykonávají MVS či se metodicky na této službě podílí.

Program semináře nabídne v prvním bloku to podstatné z vývoje, budoucnosti a smluvním rámci této služby. Druhý blok bude zaměřen čistě prakticky s ukázkami konkrétních modelových situacích, které mohou nastat. Vše si společně vyzkoušíme. Každý z účastníků obdrží tištěné materiály.

 

Seminář se koná 5. 3. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. včetně přestávek v počítačové učebně Krajské knihovny v Pardubicích.

 

Účast na semináři je zdarma. Seminář je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu VISK 8B.

Anotaci k semináři najdete zde.Přihlášky na adrese: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
nebo na tel. 466 531 252, mob. 725 988 951.