Pro knihovny


Tvorba infografiky

Tvorba infografiky

Název kurzu: Tvorba infografiky

Datum: 3. 5. 2022

Čas: 9:00 - 14:00

Místo: počítačová učebna v Krajské knihovně v Pardubicích

Lektorka: Mgr. Michaela Mrázová

Anotace: Teoretická část kurzu Propagace pomocí infografik bude zaměřena na tipy a pravidla, které je při tvorbě kvalitních infografik vhodné dodržovat. Účastníci kurzu se naučí orientovat v možnostech a struktuře nástrojů, které slouží k práci s grafickým obsahem v digitální podobě. V praktické části budou knihovníci, kteří se kurzu zúčastní, pracovat s volně přístupným software Canva sloužícímu (nejenom) k tvorbě infografik a vyzkoušejí si vytvořit vlastní atraktivní grafický dokument. 

Cílová skupina: Všichni zájemci o tuto tématiku.


Účast je zdarma.
 
Pokud bude projekt VISK 2 schválen, uskuteční se kurz za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
 
Maximální počet účastníků je omezen na 12.

KAPACITA JE NAPLNĚNA, JIŽ SE NELZE PŘIHLAŠOVAT.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Freudlová 
e-mail: t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
tel.: 725 988 951