Služby


Dostupnost internetu v KK

Přistup na internet se řídí Provozním řádem internetových stanic (příloha č. 2 Knihovního řádu).
Registrovaní čtenáři mají přístup k internetu zdarma.
Neregistrovaní platí 0,50 Kč-/ min.

Kde je internet dostupný:

  • 5 počítačů – informační oddělení
  • 2 počítače – regionální studovna 
  • 2 počítače – všeobecná studovna 
  • 1 počítač - čítárna 
  • 1 počítač - dětské oddělení 

 Každý uživatel je povinen nahlásit službě u pultu zahájení a ukončení práce s počítačem.