Služby


Informační oddělení

Recepce

Půjčování pouze prezenční

Poskytování informací z oblasti ekonomické a právní

Prezenční půjčování map, cizojazyčných slovníků, Sbírek zákonů od roku 1918, statistických ročenek, Masarykova a Ottova slovníku, Encyklopedie Britannica atd.

Přístup do placených elektronických databází:

  • CODEXIS- automatizovaný systém právních infomací

 

Kopírovací služby ze zdrojů dostupných v knihovně (viz Ceník poplatků )

Tiskové výstupy z PC - černobílé  (viz Ceník poplatků )

5 uživatelských počítačů s přístupem na internet (viz Ceník poplatků )

Možnost práce na PC (Word, Excel...) (viz Ceník poplatků )

Zpracování rešerší (viz Ceník poplatků )

Služby pro nevidomé a slabozraké - půjčování zvukové knihovny na kazetách a MP3 a časopisů pro slabozraké

Vydávání seznamu titulů zvukové knihovny v tištěné podobě

Spolupráce s organizacemi zaměřenými na postižené občany

Spolupráce s neziskovými organizacemi s ICN (Informační centrum nadací) v Praze

Dokumenty a informace o Evropské unii

Validační místo moje ID