Služby


Databáze

Přístupné v informačním oddělení:

CODEXIS            automatizovaný systém právních informací

Přístupné ve všeobecné studovně:

ANOPRESS – unikátní databáze českých médií, plné texty článků z českých novin a vybraných časopisů. Aplikace přinášející v reálném čase zprávy z různých zdrojů, včetně sociálních sítí a rozhlasových a televizních médií.

EBSCO (cizojazyčná databáze, nejvíce v angličtině)

Od 1. 1. 2020 je díky projektu CzechElib  z počítačů krajské knihovny přístupná databáze EBSCO Academic Search Complete.

Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, která obsahuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7300 recenzovaných časopisů.

Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12500 časopisů a celkem více než 13200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1400 periodik.

MANUSCRIPTORIUM - katalog historických fondů – špičkové virtuální badatelské prostředí pro studium starých tisků a rukopisů

KRAMERIUS Národní digitální knihovna

Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.–21. století, tj. knih vydaných na území České republiky. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 milionů stran, tedy přibližně 300 tisíc svazků. Pokud to autorské právo dovolí, bude zdigitalizovaný materiál zpřístupňován volně a zdarma.

Digitalizovaný fond Krajské knihovny v Pardubicích