Výročí

Mapa Přelouče

Dnešní výročí 01.04.1999

zahájilo v Přelouči v ulici 28. října činnost Informační a turistické centrum.

Dnešní výročí 01.04.1996

bylo v Rožkově ulici v Pardubicích otevřeno nové obvodní oddělení Policie ČR - Pardubice 4. Pravidelný nepřetržitý provoz zahájilo 1.5.1996.
Informační centrum města Pardubic

Dnešní výročí 01.04.1996

bylo na tř. Míru v Pardubicích otevřeno Informační centrum města Pardubic.
HELP HOME pomáhá starším a nemocným spoluobčanům

Dnešní výročí 01.04.1995

byl po úspěšném zkušebním provozu zahájen prodej obědů pro důchodce v HELP HOME ve Štrossově ulici v Pardubicích.
Velvyslanec Adrian A. Basora v Pardubicích

Dnešní výročí 01.04.1994

navštívil Pardubice velvyslanec USA v Praze Adrian A. Basora.
Letiště v centru České republiky

Dnešní výročí 01.04.1992

bylo pardubické letiště zaregistrováno v seznamu letišť v mezinárodním civilním leteckém provozu.
Holice v 50. letech

Dnešní výročí 01.04.1951

byly v nově vystavěné budově radnice v Holicích otevřeny úřadovny MNV.
První dva autobusy Škoda 706 RO před zahájením dopravy.

Dnešní výročí 01.04.1950

byl pardubickým Jednotným národním výborem (JNV) založen Dopravní komunální podnik města Pardubic s koncesí budovat a provozovat pouliční dráhy po dobu 90 let.
JUDr. Jan Frýba, starosta Pardubic v letech 1932-1938

Dnešní výročí 01.04.1937

předali starosta města JUDr. Jan Frýba a jeho náměstci Rudolf Pačovský a Václav Dytrych prezidentu republiky dr. Edvardu Benešovi adresu o jmenování čestným občanem města. Návrh adresy a vnitřní výzdoba byla dílem pardubického malíře J. Salavce a knihařské práce provedl pardubický umělecký knihař Alexandr Bydžovský.
Královéhradecký biskup Msgre. dr. Mořic Pícha

Dnešní výročí 01.04.1934

povýšil královéhradecký biskup Msgre. dr. Mořic Pícha děkanský chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích na arciděkanský a prvním arciděkanem byl jmenován dosavadní děkan P. Vincenc Šetina. V kostele sv. Bartoloměje připomíná tuto událost pamětní deska v levé boční zdi hlavní lodi s nápisem: Léta Páně 1934 na Boží hod velikonoční 1. dubna povýšil J. E. nejdůstojnější p. biskup královéhradecký Msgre. Mořic Pícha tento děkanský chrám Páně na arciděkanský a dosavadní děkan P. Vincenc Šetina jmenován prvním arciděkanem.

Dnešní výročí 01.04.1933

byl přeložen přeloučský jezdecký vojenský útvar do Hodonína a do Přelouče přišel oddíl obrněných automobilů.
Cvičná stavba železničního pluku

Dnešní výročí 01.04.1926

byl pardubický železniční pluk číslo 1 začleněn do ženijního vojska československé armády.
Městská rada roku 1924

Dnešní výročí 01.04.1924

byl vládním rozhodnutím zaveden úplný nedělní klid živností i na Pardubicku.
Pivovar v Pardubicích na reklamním letáku z roku 1895.

Dnešní výročí 01.04.1872

byly dostavěny budovy a provozy pardubického akciového pivovaru, založeného v roce 1871.

Dnešní výročí 01.04.1867

byl jmenován čestným občanem Přelouče řídící učitel Jan Červinka.
Ferdinand II.

Dnešní výročí 01.04.1628

potvrdil císař Ferdinand II. městu Pardubicím všechna jeho privilegia s připomenutím, že "v městě žádný, který by víry katolické nebyl, trpěn býti nemá".