Výročí

Dnešní výročí 01.05.1996

zahájilo nepřetržitý provoz nové obvodní oddělení Policie ČR Pardubice 4 v Rožkově ulici.

Dnešní výročí 01.05.1995

nastoupil do funkce tajemníka magistrátu města Pardubic Ing. Miroslav Gregor, dosavadní vedoucí finančně strategického odboru.
Dirigent Róbert Stankovský

Dnešní výročí 01.05.1994

se stal šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice Róbert Stankovský.

Dnešní výročí 01.05.1992

vyšlo první číslo PARDUBICKÝCH NOVIN. K 1. říjnu se spojily s Pardubickou "Září" pod názvem PARDUBICKÉ NOVINY-ZÁŘ.

Dnešní výročí 01.05.1976

byly k Pardubicím připojeny obce Semtín s Doubravicemi, Ohrazenice, Staré Čívice, Dražkovice, Nemošice a Černá za Bory s Drozdicemi, Mněticemi, Žižínem a Staročernskem. Pardubice tak dosáhly 96.465 obyvatel.
Kulturní dům v Kostěnicích

Dnešní výročí 01.05.1971

byly zahájeny práce na výstavbě Kulturního domu v Kostěnicích.
Budova pardubického železničního nádraží z r. 1958

Dnešní výročí 01.05.1958

bylo v Pardubicích dáno příjezdem vlaku ve 14.30 hod. do provozu jedno z nejkrásnějších železničních nádraží v Československu. Jeho projekt vypracoval pardubický projektant arch. Karel Řepa.
Pracovna dr. Emila Holuba

Dnešní výročí 01.05.1956

začalo v Holicích působit samostatné okresní muzeum, které spravovalo prozatímní pamětní síň dr. Emila Holuba.

Dnešní výročí 01.05.1931

byl zahájen provoz na soukromé autobusové lince Pardubice - Dašice.

Dnešní výročí 01.05.1930

bylo zavedeno telefonní vedení do Černé za Bory.

Dnešní výročí 01.05.1926

byl v Dašicích odhalen památník padlým v první světové válce. Památník je dílem sochaře Vávry z Přelouče.

Dnešní výročí 01.05.1921

se konalo v Holicích ustavující valné shromáždění Církve československé.
Vzhled prostoru před mléčnou jídelnou v létě roku 2003

Dnešní výročí 01.05.1919

byla před dnešní mléčnou jídelnou na třídě Míru zasazena Lípa svobody. Byla zničena 15. března 1939 nacistickými okupanty.
Gočárův pavilon - nová lázeňská budova

Dnešní výročí 01.05.1913

byl dán v lázních v Bohdanči do provozu moderní pavilón "Gočár", nazvaný podle projektanta pavilónu arch. Josefa Gočára, rodáka ze Semína u Přelouče.

Dnešní výročí 01.05.1894

byla předána do užívání železniční zastávka v Černé za Bory (dnes Pardubice-Černá za Bory).

Dnešní výročí 01.05.1859

byla zahájena osobní přeprava v celém úseku železniční trati Pardubice - Liberec.