Výročí

Zámecké hodiny po rekonstrukci

Dnešní výročí 01.11.1995

byly dány zkušebně do provozu hodiny na rekonstruované hodinové věži pardubického zámku. Mechanický hodinový stroj s elektrickým natahováním je výrobkem firmy ELEKON z Vyškova na Moravě. Zkouška chodu stroje hodin trvala do 8. listopadu 1995, kdy byly hodiny dány za značné účasti pardubické veřejnosti do trvalého provozu.
Rozlehlý park Choltického zámku

Dnešní výročí 01.11.1992

vyhlásil Okresní úřad v Pardubicích choltickou zámeckou oboru za přírodní rezervaci.

Dnešní výročí 01.11.1992

zavedl Dopravní podnik v Pardubicích novou autobusovou linku č. 16 nádraží ČD - sídliště SEVER.
Pošta na Dubině

Dnešní výročí 01.11.1991

byla na pardubické Dubině otevřena pošta Pardubice 12.
Pohled na holickou Sokolovnu okolo roku 1949

Dnešní výročí 01.11.1952

se v místním kině (tehdy ještě v sokolovně) v Holicích se uskutečnila premiéra filmu "Velké dobrodružství" o africkém cestovateli dr. Emilu Holubovi, holickému rodákovi.

Dnešní výročí 01.11.1935

byla u městského krematoria dána do užívání první část kolumbária, vybudovaná podle návrhu arch. Karla Řepy.
Vojenský hřbitov v Pardubicích

Dnešní výročí 01.11.1932

byl na býv. vojenském hřbitově u krematoria (kam byli pohřbíváni zemřelí ranění vojáci z pardubické válečné vojenské nemocnice - karantény) odhalen památník ukrajinských vojínů, který zhotovil místní sochař Václav Zahálka.
tzv. Opatrovna v Holicích

Dnešní výročí 01.11.1931

byla v Holicích otevřena první "opatrovna", pozdější mateřská škola v Růžičkově ulici (dnes pobočka ZŠ Holubova ul.).
Památník odboje v urnovém háji

Dnešní výročí 01.11.1928

byl u krematoria v Pardubicích slavnostně odevzdán veřejnosti památník padlých v první světové válce, nazývaný "Hrob v dáli", v němž byly symbolicky uloženy i prsti z bojišť Československých legií u Zborova, Terronu, Doss Alta atd. Památník byl zbudován péčí Jednoty čs. obce legionářské. Podle plánu pardubického městského zahradního architekta Václava Vetešníka jej zhotovil přeloučský legionář Vávra.
Škola U kostelíčka, rok 1903

Dnešní výročí 01.11.1903

byla dána do provozu smíšená škola v Pardubicích u Kostelíčka (dnes sportovní gymázium).

Dnešní výročí 01.11.1893

byla otevřena Pokračovací hospodářská chlapecká škola v Horní Rovni.

Dnešní výročí 01.11.1892

byla v Holicích otevřena nová budova měšťanské chlapecké školy (později základní škola Holubova ulice).

Dnešní výročí 01.11.1888

se konala ustavující valná hromada přeloučského Sokola. Do jeho čela byl postaven JUDr. Čeněk Zadina.
Rodný dům Jana Skrejšovského v Libišanech

Dnešní výročí 01.11.1868

vyšlo v Chrudimi první číslo vůbec prvního českého venkovského deníku, který s názvem "Koruna" založil významný český novinář, rodák z Libišan na Pardubicku Jan Stanislav Skrejšovský. Číslem z 20.4.1869 časopis zanikl.

Dnešní výročí 01.11.1857

se konala zkušební jízda na nově budované železniční trati Pardubice - Jaroměř.

Dnešní výročí 01.11.1739

bylo zahájeno vyučování v 5. a 6. humanitní třídě latinského gymnázia v Pardubicích. Do té doby bylo pardubické gymnázium pouze čtyřtřídní (gramatikální).

Dnešní výročí 01.11.1415

byl vyloupen opatovický klášter, v té době jeden z našich nejbohatších klášterů. Přepadli jej v temné noci ve svátek Všech svatých Jan Městecký z Opočna a Ota z Bergova se svými družinami a vydrancovali jej tak, že "ani hroby mrtvých nezůstaly ušetřeny". Opata Petra Lazura nutili mučením, aby jim vydal peníze a jiné cennosti. Opat mučení podlehl.